અમારો સંપર્ક...

શ્રી રામભાઈ જીવણભાઈ કેશવાલા

“શ્રી રામ”, ૫, છાંયા પ્લોટ, આરાધના મેડીકલ પાસે,
પોરબંદર ૩૬૦૫૭૫ .
ગુજરાત (ભારત).
મોબાઈલ નં.: +૯૧ ૯૮૨૪૮ ૭૬૪૦૨ / ૯૯૭૮૯ ૭૬૪૦૨

શ્રી કેશુભાઈ લીલાભાઈ ઓડેદરા

મુ. રતનપુર, પોસ્ટ: ઓડદર,
તા/જી: પોરબંદર ૩૬૦૫૭૫.
ગુજરાત (ભારત).
મોબાઈલ નં.: +૯૧ ૯૯૦૯૭ ૩૯૫૬૨

શ્રી ધનજીભાઈ ડી. તન્ના (M. B. E.) યુ. કે.

56, Dove Park, Hatch End Pinner Midd’x HA5 4ED U.K.
ફોન નં.: 00442085370338

શ્રી રવીન્દ્રભાઈ ડી. તન્ના (યુ. કે.)

C/o Tannas Office Suppliers, 76, High Road, Willesdon London NW10 2DU U.K.
ફોન નં.: 004479586608072 / 00442084590251
મેઈલ: ravi@tannas.co.uk / accounts@tannas.co.uk
embedgooglemap.net


ગૌદાન ડાયરેક્ટ ટ્રસ્ટના ખાતામાં જમા કરાવવા માટેની વિગત

ખાતાનું નામ:

શ્રીસંત દેવાભગત રામધુનમંડળ અને ગૌશાળા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ રતનપુર

બેંકનું નામ:

State Bank Of India - SM Branch

પોરબંદર ૩૬૦૫૭૫

A/C No.

56048002746

IFSC Code:

SBIN0060048

Name :
Email :
Subject :
Message :